...

คณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จำนวน ๔๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

(จำนวนผู้เข้าชม 500 ครั้ง)