...

คณะคุณครูและนักเรียน จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

คณะคุณครูและนักเรียน จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง


วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๒๐ น.
คณะคุณครูและนักเรียน จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๔๕ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
โดยมีนางนิตยา เกี้ยวพิมาย นายสุพัฒน์ สุทธิบุญ นายเด่น เกี้ยวพิมาย นางยุพา ภูมิศรีแก้ว เป็นวิทยากรนำชมและอำนวยความสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง)