...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เปิดให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2563

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เปิดให้บริการเทศกาลปีใหม่ 2563

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

พร้อมรับโปสการ์ด "พระคเณศ" เทพแห่งศิลปวิทยา เป็นที่ระลึก

(จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง)