...

เครื่องประดับโบราณ : ตุ้มหูแบบ "ลิง ลิง โอ" (Ling-Ling-O)

เครื่องประดับโบราณ : ตุ้มหูแบบ "ลิง ลิง โอ" (Ling-Ling-O)

จัดแสดง ณ อาคารจัดแสดง ๒

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 669 ครั้ง)