...

ประติมากรรมปูนปั้นศีรษะชาวต่างชาติ

          ประติมากรรมปูนปั้นศีรษะชาวต่างชาติ พบที่โบราณสถานหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดแสดง ณ ห้องอู่ทองศรีทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 532 ครั้ง)