...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เ้น็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมศิลปากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 15,000,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง)