...

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ทั่วไป สมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุครั้งที่ื 1/2564
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง)