...

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

(จำนวนผู้เข้าชม 1214 ครั้ง)