...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 34
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 31
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 50
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 63
ความรู้ทั่วไป
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >
คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ กรมศิลปากร จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดเพิ่มเติม >
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Messenger