...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารวบรวมงานสำรวจโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมตตรี พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม

(จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง)