พนมสุรินทร์ : ซากเรือผูกโบราณอายุ 1,200 ปี (Phanom Surin Shipwreck : 8th Centuries Arab Dhow)
Tags:

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)