...

การสำรวจ-ขุดค้น แหล่งเรือจมมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 1-25 ธันวาคม 2563
กองโบราณคดีใต้น้ำเริ่มต้นงานแรกของปีงบประมาณ 2564 ด้วยการสำรวจ-ขุดค้น แหล่งเรือจมมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 1-25 ธันวาคม 2563
ถึงแม้ว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมา หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี จะพบบันทึกที่เล่าถึงเหตุการณ์เรือเมย์ของบริษัทฝรั่งเศส ชื่อฟรานซิส กาเนียร์ หรือสิงโตเฮง ล่มบริเวณเกาะมันนอก ซึ่งทำให้ทราบชัดเจนว่าเป็นเรือลำเดียวกันกับแหล่งเรือจมมันนอก ในบันทึกยังกล่าวถึงสาเหตุที่ล่มเนื่องจากบรรทุกหนักพร้อมกับและเจอลมพายุรุนแรง โดยบรรทุกอ้อยกว่า 4,000 ลำ
การขุดค้นของกองโบราณคดีใต้น้ำในครั้งนี้ จึงมุ่งขุดค้นบริเวณ ระวางสินค้า เพื่อพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่ถูกบรรทุกมาบนเรือ นอกเหนือจากอ้อยกว่า 4,000 ลำที่ถูกกล่าวถึงในบันทึก การทำงานครั้งนี้เราจะพบเจอหลักฐานอะไร

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง)