...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. และร่วมสนุก แสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ สมุดบันทึก “ทฺวารวตีวิภูติ เมืองทวารวตีซึ่งยิ่งใหญ่”
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ” วิทยากรโดย นายสิร พลอยมุกดา นักโบราณคดีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ และนางกัลปังหา เกี้ยวมาศ ผู้ช่วยนักโบราณคดีใต้น้ำ ดำเนินรายการโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมสนุก แสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ สมุดบันทึก “ทฺวารวตีวิภูติ เมืองทวารวตีซึ่งยิ่งใหญ่” จำนวน ๕ รางวัล พิเศษ…!! สำหรับผู้ตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ หนังสือ ๔๐๐ ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เรือบางกะไชย ๒ และหนังสือ PAST, PRESENT AND FUTURE OF ASEAN MARITIME HERITAGE จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑ เล่ม ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 8058 ครั้ง)