กองโบราณคดีใต้น้ำ ตรวจรับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ Ground Penetration Radar (GPR)
กองโบราณคดีใต้น้ำ ตรวจรับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ Ground Penetration Radar (GPR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสแกนตรวจสอบใต้พื้นผิว ด้วยการส่งสัญญาณคลื่นผ่านพื้นผิวลงไปแล้วสะท้อนกลับมาแสดงผลบนหน้าจอ โดยจะช่วยในการวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบใต้พื้นผิว กองโบราณคดีใต้น้ำ มีแผนการใช้เครื่อง GPR ในการค้นหาแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั่งหรือชายหาด เพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งขุดค้นทางโบราณคดี

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1031 ครั้ง)