จิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
*..พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ทรงสร้างสรรค์กำลังใจให้ความหวัง
เกษตรกรทั่วธานีมีพลัง
ปลูกพืชพันธุ์งามสะพรั่งทั้งแผ่นดิน..*
ประพันธ์ : นัยนา แย้มสาขา อดีตผู้อำนวยการสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพ : จิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง)