งานเขียนซ่อมลวดลายจิตรกรรมพระฉาย วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 1058 ครั้ง)