แหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง)