กองโบราณคดี ประกาศเรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 541 ครั้ง)