เครื่องพิมพ์ดีดใช้ในราชการมณฑลจันทบุรี
สิ่งของเครื่องใช้ในอดีตจากเอกสารจดหมายเหตุ
เครื่องพิมพ์ดีดใช้ในราชการมณฑลจันทบุรี
เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมายังมณฑลจันทบุรี ให้สำรวจเครื่องพิมพ์ดีดที่มีไว้ใช้ในราชการแผนกมหาดไทยและอัยการในมณฑลจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รายงานผลการสำรวจว่า
- แผนกมหาดไทย ใช้พิมพ์ดีดพรีเมียรเบอร์ ๔ ซื้อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๕๐ บาท ใช้ราชการไม่สะดวก ตัวสึก และไม่ใคร่เห็น
- แผนกอัยการ ใช้พิมพ์ดีดพรีเมียรเบอร์ ๔ ซื้อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐๐ บาท ใช้ราชการไม่สะดวก
- อำเภอขลุง ใช้พิมพ์ดีดพรีเมียรเบอร์ ๑๐ ซื้อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๗๕ บาท ใช้ได้ดี
- อำเภอเมือง ใช้พิมพ์ดีดสมิทพรีเมียร์เบอร์ ๔๐ ซื้อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๗๕ บาท ใช้ได้ดี
ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นสมิทพรีเมียร์ นัมเบอร์ ๔ (Smith Premier No.๔) ซึ่งใช้ในราชการสมัยมณฑลจันทบุรี ได้จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ
ท่านสามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยรุ่นแรกในสยาม “ฃ” และ “ฅ” ทำไมจึงหายไป ? โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
ผู้เขียน
นางสาวสุจิณา พานิชกุล นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
------------------------------
เอกสารอ้างอิง :
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี. เอกสารกระทรวงมหาดไทย ชุดมณฑลจันทบุรี (๑๓)มท ๒.๑/๙๙ เรื่องให้สำรวจเครื่องพิมพ์ดีด (๒๙ ส.ค. – ๑๕ ก.ย. ๒๔๖๗).

(จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง)