รับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปรับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ จากดาบตำรวจ ประเสริฐ อ้นอ่วม เป็นภาพการรับเสด็จรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ เยี่ยมตำรวจตระเวณชายแดนที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมถึงภาพถ่ายเก่าต่าง ๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 496 ครั้ง)