สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการทำลายหนังสือราชการ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 503 ครั้ง)