ปรับขนาดอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาวิเคราะห์ คติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้
การศึกษาวิเคราะห์ คติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาวิเคราะห์ คติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาในชุมชนภาคใต้ เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ของอาจารย์กลิ่น คงเหมือนเพชร โดยเป็นการเผยแพร่คติความเชื่อบางประการ เน้นเฉพาะท้องถิ่นในภาคใต้

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๕
กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๕

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ดิงศภัทิย์ นักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือยกย่องในวงการกฎหมายไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและประกาศซึ่งมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๔
กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๔

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ดิงศภัทิย์ นักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือยกย่องในวงการกฎหมายไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและประกาศซึ่งมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๓
กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๓

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ดิงศภัทิย์ นักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือยกย่องในวงการกฎหมายไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและประกาศซึ่งมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒
กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๒

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ดิงศภัทิย์ นักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือยกย่องในวงการกฎหมายไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและประกาศซึ่งมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑
กฎหมายในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสพระราชทานเพลิงศพนายจิตติ ดิงศภัทิย์ นักกฎหมายผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับความเชื่อถือยกย่องในวงการกฎหมายไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและประกาศซึ่งมีขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

100 ปี โบสถ์ตรัง
100 ปี โบสถ์ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ “100 ปี โบสถ์ตรัง” จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์คริสตจักรตรัง รวมไปถึงถ้อยคำบอกเล่าของบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับคริสตจักรตรัง และพิธีการต่าง ๆ ที่สำคัญ

อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง
อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง

 

 

 

 

 

 

 

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง ตั้งเริ่มกระบวนการจนเสร็จสิ้น และเรื่องราวประวัติของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

หลากเรื่องเมืองตรัง
หลากเรื่องเมืองตรัง

 

 

 

 

เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของเมืองตรัง เช่น ประวัติของวัดตันตยาภิรม, บันทึกจดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109 (เฉพาะส่วนของเมืองตรัง), บันทึกเรื่องพระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวตรังซึ่งเป็นการประมวลข้อมูลเรื่องราวที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดตรัง รวมทั้งภูมิปัญญาแผ่นดินท้องถิ่นตรัง ประกอบด้วย ครูกุศล นิลลออ กับมรดกภูมิปัญญา “ผ้าทอนาหมื่นศรี”, สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ, ชุมชนบ้านฉางหลาง และโรงเรียนกันตังพิทยากร สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย รู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รู้จักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง รู้จักเอกสารจดหมายเหตุ จะใช้เอกสารจดหมายเหตุได้อย่างไร และรู้เรื่องเมืองตรัง

สยามคือบ้านของเรา
สยามคือบ้านของเรา

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกของมิชชันนารีอเมริกันที่เข้ามาทำงานในประเทศสยามปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเข้ามาเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนวังหลัง (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) โดยบันทึกเรื่องราวชีวิตในกรุงเทพ เพชรบุรี ชีวิตครอบครัวในตรัง และความทรงจำอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นประเทศสยามในอดีต

วาทะ ชวน หลีกภัย
วาทะ ชวน หลีกภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมวาทะ นายชวน หลีกภัย โดย นายไพโรจน์ อยู่มณเฑียร

ลิบงเมืองเก่า
ลิบงเมืองเก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิบงเมืองเก่า เป็นหนังสือในโครงการเล่าเรื่องเมืองตรัง ลำดับ 6 ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องราวของเกาะลิบงในปัจจุบัน และ เกาะลิบงในสมัยพุทธศตวรรษที่ 23-24 ด้วย

ล่องใต้
ล่องใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้อนรอยรำลึกถึงอดีตจากการเดินทางท่องเที่ยวในภาคใต้ด้วยจักรยาน เป็นระยะเวลา 31 วัน ของนายสุพรรณ วังกุลางกูร ศิษย์เก่า ว.ศ.บางแสน รุ่น 6 มดทอง

รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองภูเก็ต
รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองภูเก็ต ประกอบด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต เมืองถลาง ตลอดจนเรื่องราวของอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในเมืองภูเก็ต 

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารสนเทศและสื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารสนเทศและสื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

โครงการ “สารสนเทศและสื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง” ดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการ “ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง” โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครตรังและผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ของจังหวัดตรัง โดยมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกและท่องเที่ยวแบบ “เคารพเจ้าของบ้าน มีวิญญาณอนุรักษ์”

ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 เล่ม 2
ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 เล่ม 2

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินประพาสรอบแหลมมลายู

ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 เล่ม 1
ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 เล่ม 1

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทร์ศก 109 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินประพาสรอบแหลมมลายู

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471

 

 

 

 

 

หนังสือ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471 เป็นการเรียบเรียงเอกสารชุด กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด (ร7 บ1.4/21-24) ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกรายงานการเสด็จพระราชดำเนินมณฑลภูเก็ตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2471 ตามลำดับเวลาและเหตุการณ์ เริ่มตั้งแต่การประชุมเตรียมการ กำหนดการ งบประมาณ พระราชพาหนะ คำกราบบังคมทูลถวายพระพร พระราชกระแส จนกระทั่งสิ้นสุดการเสด็จพระราชดำเนิน โดยมีคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อบุคคลและสถานที่เพิ่มเติม

มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา
มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา

 

 

 

 

 

 

 

 

สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมชาวใต้ผ่านจอหนังตะลุง ผ่านสังคม เพื่อให้คนในและคนนอกแผ่นดินได้รู้ว่า “อะไร คือ ความงามของแผ่นดิน”

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมเค้กพื้นเมืองของร้านเค้กขุกมิ่ง ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมเค้กพื้นเมืองของร้านเค้กขุกมิ่ง ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมเค้กพื้นเมืองของร้านเค้กขุกมิ่ง ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยนายภักดี หวานขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาของชาวบ้านเกี่ยวกับการทำเค้กพื้นเมืองของร้านเค้กขุกมิ่ง ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตกระบวนการทำขนมเค้ก โดยใช้แบบวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นางสุดสงวน ตุงครักษ์ เจ้าของกิจการ

 

 

 

พระพุทธรูปเมืองตรัง
พระพุทธรูปเมืองตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปเมืองตรัง เป็นหนังสือในโครงการเล่าเรื่องเมืองตรัง ลำดับ 1 ซึ่งรวบรวมข้อมูลและรายงานการสำรวจเกี่ยวกับพระพุทธรูปของเมืองตรัง

ประวัติ ตำนาน นิทานและความเชื่อเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองกระบี่
ประวัติ ตำนาน นิทานและความเชื่อเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองกระบี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นข้อมูลจากโครงการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยประวัติ ตำนาน นิทาน และความเชื่อเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่

ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีท้องถิ่นของจังหวัดตรัง

บ้านพระยาวิชิตสงคราม
บ้านพระยาวิชิตสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นรายงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับบ้านพระยาวิชิตสงคราม ของร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ นักโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต

บันทึกไว้ด้วยลายเส้น
บันทึกไว้ด้วยลายเส้น

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรวบรวมภาพลายเส้นของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ที่บันทึกไว้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นการจดบันทึกเหตุการณ์ด้วยลายเส้นแทนลายลักษณ์อักษร ที่รวบรวมเป็นกรณีพิเศษมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพของแม่ถ้วน หลีกภัย ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ทอรักถักสายใย ผ่านลายผ้านาหมื่นศรี
ทอรักถักสายใย ผ่านลายผ้านาหมื่นศรี

 

 

 

 

 

 

 

ทอรักถักสายใย ผ่านลายผ้านาหมื่นศรี เป็นโครงการวิจัยแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ภายใต้โจทย์วิจัยหลัก คือ “จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรีดั้งเดิมให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไปได้อย่างไร?” ซึ่งนอกจากจะค้นพบเอกลักษณ์ของผ้าทอ ยังเป็นการถักทอสายใยความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วย

ตำนานพระเครื่องเมืองตรัง
ตำนานพระเครื่องเมืองตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติเมืองตรังและพระเครื่องของเมืองตรัง

ตำนานเมืองตรังสมัยรัตนโกสินทร์
ตำนานเมืองตรังสมัยรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ตำนานเมืองตรังสมัยรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ครูนอง มักคุ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552

ตรัง เมืองท่าโบราณสองพันปี นายกรัฐมนตรีสองยุค
ตรัง เมืองท่าโบราณสองพันปี นายกรัฐมนตรีสองยุค

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ตรัง เมืองท่าโบราณสองพันปี นายกรัฐมนตรีสองยุค เป็นหนังสือแนะนำจังหวัดตรัง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์เมืองท่าโบราณ ศิลปิน คนดี กวีรัตนโกสินทร์ และธรรมชาติอันล้ำค่าเมืองชายฝั่งอันดามัน

ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยเรื่อง "ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง" เป็นการศึกษาชื่อเรียกจังหวัดตรัง ชื่อเรียกอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดตรัง ตลอดจนองค์ประกอบย่อยของชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดตรัง เพื่อบันทึกข้อมูลอย่างเป็นวิชาการเกี่ยวกับที่มาของชื่อเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน

ชีวิตดั่งฝันที่เทือกเขาบรรทัด
ชีวิตดั่งฝันที่เทือกเขาบรรทัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยชีวิตเผ่าพันธุ์ "ซาไก" ในป่าลึกภาคใต้

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดตรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2545

จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121
จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ได้เสด็จไปตรวจราชการในเขตพื้นที่มณฑลชุมพร มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลภูเก็ต

จดหมายเหตุเจมส์โลว์
จดหมายเหตุเจมส์โลว์

 

 

 

 

 

 

จดหมายเหตุเจมส์โลว์ เป็นบันทึกรายวันของร้อยโท เจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตไปยังเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และได้บันทึกการเดินทางผ่านธรรมชาติอันสวยสดงดงามของเมืองชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทย เช่น เมืองไทรบุรี ตรัง สตูล ถลาง และพังงา เป็นต้น รวมทั้งทัศนคติต่างๆ จากการเข้าพบสนทนากับเจ้าเมืองและกรมการเมือง อีกทั้งในตอนท้ายของบันทึกรายวัน เขาได้เล่าประวัติของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

หนังสือจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
หนังสือจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชนิพนธ์ในลักษณะจดหมายเหตุรายวัน รวม 12 ฉบับ

จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. 121
จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. 121

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายเหตุรายวันจดรายงานราชการของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร.ศ. 121 เป็นเอกสารบันทึกประจำวันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต สะท้อนให้เห็นแนวคิดและผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบ้านเมือง และวิถีชีวิตผู้คนในช่วง ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)

คิดถึงสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์
คิดถึงสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรวบรวมบทกลอนของสนธิกาญจน์ กาญจนาสน์

คนดีศรีตรัง
คนดีศรีตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายเลียบ นิลระตะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานสภาจังหวัดตรัง

ข้าวเรื้อ นาร้าง
ข้าวเรื้อ นาร้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือข้าวเรื้อ นาร้าง เป็นกระจกสะท้อนให้อนุชนได้เห็นภาพพจน์ในอดีต ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ข้ามคอคอดกระ
ข้ามคอคอดกระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามคอคอดกระ ความกล้าหาญของเด็กไทย เป็นเรื่องราวการผจญภัยของทริสตัน โจนส์ ชายชราขาพิการ โดยใช้เรือหางยาวแล่นผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมอินโดจีนจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังอ่าวไทย

การเดินทางของคอซิมบี๊
การเดินทางของคอซิมบี๊

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ การเดินทางของซิมบี๊ เป็นการเรียบเรียงชีวประวัติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตผู้ช่วยเมืองระนอง เจ้าเมืองกระบุรี เจ้าเมืองตรัง สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต และองคมนตรี จากหนังสือและเอกสารในสมัยรัชกาลที่ 5

กันตัง หน้าต่างอันดามัน
กันตัง หน้าต่างอันดามัน

 

 

 

 

หนังสือ กันตัง หน้าต่างอันดามัน จัดทำขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดตรัง เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์และทรัพยากรของกันตัง

โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเขาสามบาตร
โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเขาสามบาตร

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเขาสามบาตร ในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาและประวัติศาสตร์พัฒนาการ ขอบเขต คุณลักษณะเด่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งโบราณสถานในจังหวัดตรัง
แหล่งโบราณสถานในจังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดตรัง

แลหลังเมืองตรัง
แลหลังเมืองตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดภาพ "แลหลังเมืองตรัง" บันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดตรัง

แม่ถ้วน หลีกภัย
แม่ถ้วน หลีกภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพแม่ถ้วน หลีกภัย มารดา ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20

แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง
แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย เรื่อง แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของหัวเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเมืองตรังระหว่าง พ.ศ. 2352-2433 โดยค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เอกลักษณ์ปักษ์ใต้ จดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง
เอกลักษณ์ปักษ์ใต้ จดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเอกลักษณ์ปักษ์ใต้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงที่มาของจดหมายเหตุดวงตราและสินค้าประจำเมือง 14 จังหวัดภาคใต้

เรื่องจริงของชวน หลีกภัย เย็นลมป่า
เรื่องจริงของชวน หลีกภัย เย็นลมป่า

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็นลมป่า เรื่องจริงของ ชวน หลีกภัย เป็นบันทึกเหตุการณ์หลัง 6 ตุลาคม 2519 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้

ชวน หลีกภัย ลูกแม่ค้าขายพุงปลา จากสามัญชนสู่นายกรัฐมนตรีคนที่ 20
ชวน หลีกภัย ลูกแม่ค้าขายพุงปลา จากสามัญชนสู่นายกรัฐมนตรีคนที่ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

สารคดีชีวิต ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20

ตรัง TRANG
ตรัง TRANG

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ ตรัง Trang เป็นหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดตรัง

สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์
สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์ เป็นผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้จากหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นประวัติความเป็นมาของภาคใต้ตามลำดับกาลตั้งแต่ 650 ล้านปี จนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 25

รายงานวิจัย พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี นักปกครองตัวอย่าง
รายงานวิจัย พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี นักปกครองตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีในด้านประวัติชีวิตและการทำงานในฐานะนักปกครองกระบุรี เมืองตรัง และมณฑลภูเก็ต โดยศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลที่เกิดทันยุคพระยารัษฎาฯ และตามคำบอกเล่า