ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชั้น 14 ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ แขวง บางบำหรุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โทรศัพท์

Office of National Museum      
14th Floor Thana Longkorn Tower
Bangbamroo Bangkok
Thailand