ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งรียนรู้ที่มีชิวิต สู่ประชาคมอาเฃียน