ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

   

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 6285662, 022816766

โทรสาร 02 281 6766

เวลาเปิด - ปิด : 08.30-16.30 น.

   1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.02 281 0433, 02 281 6766  ต่อ 224

โทรสาร 02 281 6766

    2.งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร

โทร.02 628 50333

โทรสาร 02 281 6766 

   3.กลุ่มวิจัย

โทร.02 628 5662 ,02 282 2121 ต่อ 319

โทรสาร 02 628 5660

   4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

โทร.02 628 5032 ,02 282 8554 ต่อ 243

โทรสาร 02 282 8554

   5.กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์ และสารสนเทศ

โทร.02 628 5034 ,02 628 5028 ต่อ 314

โทรสาร 02 628 5028

   6.คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(คลังกลาง)

เลขที่ 44 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร.02 902 7834,02 902 7835

โทรสาร 02 902 7834

   7.กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.02 224 1352 ,02 224 9912

โทรสาร 02 224 9912

   8.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร.02 224 1396

โทรสาร 02 224 9911

- งานธุรการ

โทร. 02 224 1370

โทรสาร 02 224 7493

- ฝ่ายวิชาการ

โทร. 02 224 1333

โทรสาร 02 224 1402

- งานรักษาความปลอดภัย

โทร. 02 226 3617

   9.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

โทร.02 282 8525 ต่อ 12

โทรสาร 02 282 8525

- งานธุรการ

โทร. 02 282 0637

โทรสาร 02 282 0637

-ฝ่ายการศึกษา

โทร. 02 281 2224

โทรสาร 02 282 2639

-ฝ่ายวิชาการ

โทร. 02 282 2639 ต่อ 26

โทรสาร 02 282 2639

-งานรักษาความปลอดภัย

โทร. 02 282 2639 ต่อ 19

โทรสาร  02 282 0637

    10.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์

โทร.02 223 6162

โทรสาร 02 223 6162

   11.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

เลขที่ 44 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร.02 902 7833, 02 902 7569

โทรสาร 02 902 7568

-งานธุรการ

โทร. 02 902 7568 ต่อ 101

โทรสาร 02 902 7569

-ฝ่ายวิชาการ

โทร. 02 902 7568 ต่อ 130

โทรสาร 02 902 7569

   12.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เลขที่ 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร.02 424 0004 ต่อ 12

โทรสาร 02 424 0004 

13.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

เลขที่ 16 ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.02 282 3336, 02 280 1527

โทรสาร 02 282 3336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ---ข -ง''''''