ปรับขนาดอักษร

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ เรื่อง ๑) จ้างเหมาปฏิบัติงานอนุรักษ์เอกสารโบราณและคัมภีร์อัลกุรอ่าน ๒) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

File size 299.16 KB Download