ปรับขนาดอักษร

สำนักพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ เรื่อง ๑) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ ๒) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ๓) จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๔) จัดซื้อวัสดุต่างๆ ๕) จัดซื้อวัสดุต่างๆ จำนวน ๓๓ รายการ

File size 542.58 KB Download