ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา (ปีที่ ๑๐)

 

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรพิพิธภัณฑสถานวิทยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โดยการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนพิพิธภัณฑ์ หรือหน่วยงานและเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของหน่วยงานตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ในวันจันทร์  ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐  ๑๖.๓๐ น.

 

ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
เอกสารโครงการฯ 63.58 KB 56 3 days 22 ชั่วโมง ก่อน