ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

 

สถานที่
                   1. ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
                   2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
ระยะเวลา     รวม     5 วัน      (วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2554)
 
รายชื่อวิทยากร        Ms Maria Teresa Castellano
                             ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ชาวอิตาเลียน
 
ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
okhrngkaarnuraks-itaalii1.doc 55.5 KB 428 2 days 12 ชั่วโมง ก่อน