ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2014
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ปฏิทินกิจกรรม

Categories
ดูตามหมวดหมู่

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย

ถึง พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2557
จาก อาทิตย์, 17 มกราคม 2558

          นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย

หัวข้อ “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี”

ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(ยกเว้นวันจันทร์,อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐

สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กลับ