ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สกู๊ป แนวทางป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องประสบภัยน้ำ

­ท่วมเป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานที่เป็นสมบัติอันล้­ำค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมศิลปากร พระนครศรีอยุธยา จึงได้มีมาตรการป้องกันน้ำเข้าท่วมเมืองโบ­ราณ รายละเอียดติดตามได้จากรายงาน