ปรับขนาดอักษร

พรหมชาลสูตร

This is a SEO version of พรหมชาลสูตร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา 

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม                                                     

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี/อื่นๆ

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 44 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.4/1ก

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533