ปรับขนาดอักษร

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน)

This is a SEO version of สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระสังคิณี-พระมหาปัฏฐาน) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

หมวดหมู่                      พุทธศาสนา

หัวเรื่อง                        พุทธศาสนา

                                อภิธรรมปิฎก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย        คัมภีร์ใบลาน

ภาษา                          บาลี

ลักษณะวัสดุ                 กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 22 หน้า

เลขทะเบียน                 สพ.บ.1/4

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ-ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการสามารถ ชินฺปึตฺโต วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2533