ปรับขนาดอักษร

ปัญหาและเฉลยประโยคธรรมสนามหลวง

This is a SEO version of ปัญหาและเฉลยประโยคธรรมสนามหลวง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.3 ป525

หัวเรื่อง                    - พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา      

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2496

ลักษณะวัสดุ           58 หน้า  : ภาพประกอบ ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ปัญหาและพร้อมเฉลยประโยคธรรม ของนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เพื่อเป็นแนวทางแห่งครูบาอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยจะได้ถือเป็นแบบฉบับ