ปรับขนาดอักษร

ประชุมเพลงยาว

This is a SEO version of ประชุมเพลงยาว Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112082 ป247

หัวเรื่อง                    - เพลงยาว

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              คลังวิทยา   

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2507

ลักษณะวัสดุ           423 หน้า  ; 21  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ประชุมเพลงยาวเล่มนี้ รวม ๙ ภาค แต่เฉพาะประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ มี ๒ สำนวน รวม ๙ ภาค จึงเป็น ๑๐ สำนวน เพลงยาวอื่นๆ ๗ สำนวน รวมทั้งสิ้นเป็น ๑๗ สำนวน บางสำนวนเก่าถึงครั้งกรุงศรีอยุธยา และบางสำนวนแต่งขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์