ปรับขนาดอักษร

ปฏิทิน ๑๐๐ ปี

This is a SEO version of ปฏิทิน ๑๐๐ ปี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ชื่น วรศิลป สุวรรณสุข

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   529.3 ช235ป

หัวเรื่อง                    - ปฏิทิน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยวัฒนาพานิช   

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2492

ลักษณะวัสดุ           141 หน้า : ตาราง ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึกเนื้อหาเป็นปฏิทินสำหรับค้นอายุและวันเดือนปีเกิด และเทียบสุริยคติ จันทรคติอย่างถูกต้อง คำนวณสงกรานต์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ ไปจนถึง พ.ศ.๒๕๒๒ พร้อมด้วยการพยากรณ์เหตุการณ์ประจำปีทุกปี