ปรับขนาดอักษร

แบบแรกเรียนภาษาอังกฤษ

This is a SEO version of แบบแรกเรียนภาษาอังกฤษ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   421 ส199บ

หัวเรื่อง                    - ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

                            - ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....2....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์จันหว่า

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2478

ลักษณะวัสดุ           47 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้แรกเรียนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ภาษาไทยแล้ว ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๔ ขึ้นไป วิธีสอนอ่านอย่างมูลบทภาษาไทย เพื่อทำให้อ่านง่ายและรู้เร็ว