ปรับขนาดอักษร

แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑ ตอนต้น

This is a SEO version of แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑ ตอนต้น Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   495.918 ว546บ

หัวเรื่อง                    - ภาษาไทย -- แบบเรียน

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....24....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์อักษรนิติ 

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2474

ลักษณะวัสดุ           40 หน้า : ภาพประกอบ ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือแบบเรียนภาษาไทยแบบเรียนเร็วนี้ ได้ใช้เป็นหลักสูตรของการเรียนหนังสือไทยในเบื้องต้นอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป และตลอดถึงโรงเรียนบุคคลด้วย