ปรับขนาดอักษร

บทละครพูด เรื่องหมิ่นประมาทศาล

This is a SEO version of บทละครพูด เรื่องหมิ่นประมาทศาล Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.9112 ม113บจ

หัวเรื่อง                    - บทละครไทย--รวมเรื่อง

ประเภทวัสดุ/มีเดีย     สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                      ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              ไทยนุกูล 

ผู้จัดทำ                   ....-....

ปีที่พิมพ์                 2500

ลักษณะวัสดุ           34 หน้า ; 19  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

บทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้พระนามแฝงว่า “ศรีอยุธยา”ซึ่งเป็นบทละครพูดองก์เดียว