ปรับขนาดอักษร

ธรรมรส

This is a SEO version of ธรรมรส Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   294.31881 ธ359ธ

หัวเรื่อง                  - พุทธศาสนากับกวีนิพนธ์                                      

                             - พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             กรมศิลปากร         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2480

ลักษณะวัสดุ           67 หน้า ; 24  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ธรรมะซึ่งแต่งเป็นร้อยกรอง ประเภท กลอน โคลง ลิลิต ร่าย และกาพย์ฉบัง