ปรับขนาดอักษร

ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

This is a SEO version of ชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                    หอพระสมุดวชิรญาณ

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   808.1 ว148ช

หัวเรื่อง                  - การแต่งคำประพันธ์     

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....1....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์             องค์การค้าของคุรุสภา          

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2504

ลักษณะวัสดุ           323 หน้า :ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

ชุมนุมตำรากลอนเป็นหนังสือตำราแต่งกลอนภาษาไทยเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา      เล่าเรียน ตำรากลอน