ปรับขนาดอักษร

โคลงรามเกียรติ์ จาฤกไว้ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาค ๕ จนจบ

This is a SEO version of โคลงรามเกียรติ์ จาฤกไว้ในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาค ๕ จนจบ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   895.911302ร445ค

หัวเรื่อง                  - โคลง

                             - รามเกียรติ์        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....-....

สถานที่พิมพ์           ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย          

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2501

ลักษณะวัสดุ           400 หน้า :ภาพประกอบ ; 23 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

โคลงรามเกียรติ์นี้แต่งอธิบายภาพรามเกียรติ์ซึ่งเขียนไว้ที่ผนังพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นโคลงรวมทั้งสิ้น ๔๙๘๔ บท