ปรับขนาดอักษร

คำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง

This is a SEO version of คำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   808.882 ป169ค

หัวเรื่อง                  - ฉันท์   

                             - กวีนิพนธ์ไทย        

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่               ....7....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์             โรงพิมพ์ศรีหงส์         

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2478

ลักษณะวัสดุ           30 หน้า ; 20 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

คำฉันท์กฤษณาสอนน้อง หนังสือแบบเรียนภาษาไทย เป็นหนังสืออ่านประกอบให้นักเรียนหัดอ่านและเรียนคำศัพท์ มีถ้อยคำสำนวนโวหารไพเราะ