ปรับขนาดอักษร

พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑

This is a SEO version of พงศาวดาร มอญพม่า คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.102 

หัวเรื่อง                  - พม่า -- ประวัติศาสตร์

                             -  มอญ -- ประวัติศาสตร์                           

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2509

ลักษณะวัสดุ           135 หน้า  ; 23  ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องพระราชพงศาวดารพม่ามอญนี้ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ขุนสมุทรโวหารในกรมพระอาลักษณ์ และขุนอักษรรามัญ นายขำเปรียญ นายสุดเปรียญ นายจุ รวมสี่นาย เป็นล่ามคัดแปลออกจากหนังสือรามัญใบลานเป็นภาษาสยาม เมื่อ จ.ศ.1219 แต่ท่อนปลายนั้นได้เรียงตามจดหมายเหตุ เมืองหงษาวดี เมืองอังวะ ต่อเข้าในท่อนต้น เสร็จแล้วเจ้าพนักงานเก็บไว้ในหอหลวง ยังไม่ใคร่แพร่งพรายรู้เรื่องกันทั่วไป