ปรับขนาดอักษร

ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่

This is a SEO version of ประวัติชีวิตและนิราศบางเรื่องของสุนทรภู่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 928.95911 ส798ดปร 

หัวเรื่อง                  - สุนทรภู่ -- ประวัติ                            

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2502

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เรื่องประวัติของสุนทรภู่นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงโปรดนิพนธ์ไว้ โดยแบ่งออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นไปในชีวิตของสุนทรภู่ได้ชัดเจน