ปรับขนาดอักษร

ทำบุญสามแบบ

This is a SEO version of ทำบุญสามแบบ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 179.9 พ334ท 

หัวเรื่อง                  - ความดี (พุทธศาสนา) 

                             - หนังสืออนุสรณ์งานศพ

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์รวมมิตรไทย

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2513

ลักษณะวัสดุ           142 หน้า  ; 24ช2 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญ และฝันถึงระลึกถึงอยู่แต่เรื่องบุญ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกระทำให้เป็นบุญกันขึ้นมาจริงๆ และเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณากันอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น