ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑

This is a SEO version of ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 959.3 ป247ร 

หัวเรื่อง                  - ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ.1800

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2516

ลักษณะวัสดุ           197 หน้า  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 นี้ เป็นเรื่องราวของชาติไทยสมัยก่อนที่ยกลงมาเป็นใหญ่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานสิงหนวติกุมาร