ปรับขนาดอักษร

พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร

This is a SEO version of พระพุทธโฆษา หรือ พระพุทธโฆสะ และตำนานพระปริตร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.30923 ธ232ร

หัวเรื่อง                  พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์การศาสนา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2519

ลักษณะวัสดุ           66 หน้า : ภาพประกอบ  ; 24 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธโฆษาหรือพรพุทธโฆสะ รูปแบบทางประวัติศาสตร์ วึ่งมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่ง รวมไปถึงตำนานพระปริตรซึ่งมีฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นฉบับ