ไตรภูมิพระร่วง

This is a SEO version of ไตรภูมิพระร่วง Page 57
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     พระญาลิไทย

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.3123 ต344ตล 

หัวเรื่อง                  นรก

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              2

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              องค์การค้าคุรุสภา

จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2506

ลักษณะวัสดุ           328 หน้า : ภาพประกอบ  ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

ไตรภูมิพระร่วง หนังสือสอนพระพุทธศาสนาประพันธ์โดย พระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย มีเนื้อหาเรื่องนรก สวรรค์ เพื่อสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาและช่วยกันดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงตลอดไป