ปรับขนาดอักษร

คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร

This is a SEO version of คำกลอนบรรยายธรรมเทียบด้วย ก ข และ มฤตยูวรรณา หรือมรณานุสร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง                     ....-....

ผู้แต่งเพิ่ม               ....-....

เลขหมู่                   หย 294.315 ค352ถ

หัวเรื่อง                  - วรรณคดีพุทธศาสนา

                               - ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือหายาก

ภาษา                     ไทย

พิมพ์ครั้งที่              ....-....

สถานที่พิมพ์           พระนคร

สำนักพิมพ์              โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร

ผู้จัดทำ                     ...-....

ปีที่พิมพ์                 2505

ลักษณะวัสดุ           60 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก 

คำกลอน บรรยายธรรม เทียบอักษร ก ข - บรรยายธรรม; อักษร ก - อักษร ข - อักษร ค - อักษร ฆ - อักษร ง - อักษร จ - อักษร ฉ; อักษร ช - อักษร ซ - อักษร ฌ - อักษร ญ - อักษร ด - อักษร ต - อักษร ถ - อักษร ท - อักษร ธ; อักษร น